naturalbornwriters.com now smartphone/tablet friendly !

In times where in large parts of the world more smartphones are available than toilets (no, were not kidding) and the average smartphone has more computing power than the Apollo II rocket that once traveled to the moon  (yes, this is a fact too) we find it of uttermost importance that you can enjoy the Natural Born Writers website where you want it and when you want it. Therefore we’ve made a great deal of effort to give you the same browsing experience  independent from the device you use, be it a smartphone, a tablet or just a plain pc. Enjoy ! 

In tijden waar er in grote delen van de wereld meer smartphones beschikbaar zijn dan toiletten (neen, dit is geen grap) en de gemiddelde smartphone meer computerkracht heeft dan de Apollo II raket die ooit naar de maan vloog (ook dit is echt een feit) vinden we het belangrijk dat je van onze webstek kan genieten waar je maar wil en hoe je dat wil. We hebben er dan ook alles aan gedaan opdat wanneer je op de NBW webstek terechtkomt je die steevast op dezelfde manier kan ervaren los van het middel – zij het een smartphone, een tablet of gewoon een pc – dat je daarvoor gebruikt om even op bezoek te komen. Geniet ervan !

Add a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.